Sự kiệnKích hoạt GiftCode Tân Thủ Hùng Bá

Kích hoạt Hỗ Trợ Tân Thủ

    • Chọn Kích hoạt Hỗ Trợ Tân Thủ  ( Trong Túi Tân Thủ)
    • Phần thưởng gồm: 1 túi 24 ô, 20v bạc khóa, 5v đồng khóa, 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 8), 5 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,