Sự kiệnKích hoạt GIFTCODE VIP ( Share Post Nhận CODE)

Kích hoạt GIFTCODE VIP ( Share Post Nhận CODE)

    • Chọn Kích hoạt Mã GIFTCODE VIP ( Share Post Nhận CODE)  -- Trong Túi Tân Thủ
    • Nhập mã Giftcode mà ban quản trị gửi cho bạn thông qua fanpage vào , sau đó ấn Đồng ý
      • Vui lòng nhập tay thay vì copy, nếu copy có khoảng trắng ở cuối phải xóa đi
      • Phần thưởng gồm: 1 túi 24 ô,Một bổ tu lệnh (khóa), 1Huyền tinh Thường (Cấp 8), 10 vạn Đồng khóa, 50v Bạc Khóa

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,