Tin tứcTHÔNG BÁO Bảo trì máy chủ Xưng Bá THAY ĐỔI Tính năng.

THÔNG BÁO Bảo trì máy chủ Xưng Bá THAY ĐỔI Tính năng.

Thử Nghiệm (Alphatest) Chính Thức (Openbeta)

Từ 11:00 Thứ 7 Ngày 7.11.2020
- Có Reset Nhân Vật -

Từ 11:00 Thứ 7 Ngày 8.11.2020
- Không Reset Nhân Vật -

 

Thời Gian Tính Năng Thay Đổi 

14h30 Thứ 2 Ngày 09.11

Đến 14h45 ( khoảng 15 Phút)

 • Thay đổi phần thưởng hoạt động TỐNG KIM
  • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên ( thay vì 60 như trước )
  • Phần thưởng xếp hạng: 

TOP 1: 

+ 1 Huyền Tinh 7 ( khóa).

+ 10 vạn đồng thường.

+ 10 vạn đồng khóa.

+ 35 Vạn Bạc Khóa.
+ 10tr EXP.
+ Danh Hiệu: Chiến Quốc Nguyên Soái

TOP 2: 

+ 2 Huyền Tinh 6( khóa).

+ 7 vạn đồng thường.

+ 7 vạn đồng khóa.

+ 25 Vạn Bạc Khóa.
+ 7 tr EXP.

TOP 3: 

+ 1 Huyền Tinh 6( khóa).

+ 5 vạn đồng thường.

+ 5 vạn đồng khóa.

+ 15 Vạn Bạc Khóa.
+ 5tr EXP..

TOP 4 --> TOP 10: 

+ 1 Huyền Tinh 6( khóa).

+ 3 vạn đồng thường.

+ 3 vạn đồng khóa.

+ 5 Vạn Bạc Khóa.
+ 3tr EXP.

TOP 11 --> TOP 20: 

+ 2 Huyền Tinh 5( khóa).

+ 2 vạn đồng thường.

+ 2 vạn đồng khóa.

+ 5 Vạn Bạc Khóa.
+ 3tr EXP.

TOP 21 Trở lên: 

+ 1 Huyền Tinh 5( khóa).

+ 1 vạn đồng thường.

+ 1 vạn đồng khóa.

+ 3 Vạn Bạc Khóa.
+ 3tr EXP.

 • Thay đổi phụ tu môn phái
  • Cấp yêu cầu 60. ( thay vì 100 như trước )
 • Thay đổi hoạt động Bạch Hổ Đường.
  • Người Kill boss
   • Nhận 5 UD 
   • Nhận 1 Vạn đồng thường.
   

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,