Tin tứcThông Báo Giảm UY DANH để ăn TINH LỰC HOẠT LỰC

Tinh Hoạt Lực ( Cập Nhập Ngày 10/11)

 

Phúc lợi Tinh Hoạt Lực

  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 30 điểm ( giảm 30 điểm) và Xếp Hạng Uy Danh từ 1 - 200 khi mua sẽ được giảm giá 80%
  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 30 điểm ( giảm 30 điểm) và Xếp Hạng Uy Danh từ 201 - 500 khi mua sẽ được giảm giá 40%
  • Xếp hạng Uy Danh Giang Hồ sẽ được cập nhật vào lúc 03h00 Hàng Ngày, riêng thứ 2 hàng tuần có thêm 1 đợt lúc 03h00
  • Điểm Uy Danh Giang Hồ -  sẽ được làm mới (reset) về 0 điểm vào mỗi 03h00 Thứ 7 Hàng Tuần
  • Thứ 7 Hàng Tuần sẽ không thể mua Tinh Hoạt Lực giảm giá
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện  Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm  Túi Tân Thủ mở ra để mua
Vật phẩm Đơn giá 1 bình (Đồng thường) Mua mỗi ngày
Giá Gốc Giảm 40% Giảm 80%

Tinh Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Hoạt Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Tinh Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Hoạt Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Tinh Lực (Đại)

30000

18000

6000

10

Hoạt Lực (Đại)

30000

18000

6000

10

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,