Sự kiệnBảo Trì Mở cấp 79 máy chủ Xưng Bá 00h00 thứ 2, ngày 16.11.2020

Giới hạn cấp 79 sẽ được mở vào hồi 00h00 Thứ 2 Ngày 16.11.2020!

 • Mở Boss hoàng kim 7x
 • Mở nâng cấp ấn max 200
 • Mở tranh đoạt lãnh thổ
 • Mở lại tính năng ăn tinh lực, hoạt lực bằng Uy danh 

 • Phúc lợi Tinh Hoạt Lực ( Cập Nhập 16/11)

  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 30 điểm ( giảm 30 điểm) và Xếp Hạng Uy Danh từ 1 - 100 khi mua sẽ được giảm giá 80%
  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 30 điểm ( giảm 30 điểm) và Xếp Hạng Uy Danh từ 101 - 200 khi mua sẽ được giảm giá 40%
  • Xếp hạng Uy Danh Giang Hồ sẽ được cập nhật vào lúc 03h00 Hàng Ngày, riêng thứ 2 hàng tuần có thêm 1 đợt lúc 03h00
  • Điểm Uy Danh Giang Hồ -  sẽ được làm mới (reset) về 0 điểm vào mỗi 03h00 Thứ 2 Hàng Tuần
  • Thứ 2 Hàng Tuần sẽ không thể mua Tinh Hoạt Lực giảm giá
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện  Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm  Túi Tân Thủ mở ra để mua

 

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,