Sự kiệnBảo Trì Mở cấp 89 máy chủ Xưng Bá 00h00 thứ 2, ngày 23.11.2020

Bảo Trì Mở cấp 89 máy chủ Xưng Bá 00h00 thứ 2, ngày 23.11.2020

 

Giới hạn cấp 89 sẽ được mở vào hồi 00h00 Thứ 2 Ngày 23.11.2020!

  • Mở nâng cấp ấn max 500
  • Mở tranh đoạt lãnh thổ
  • Mở tính năng Tiêu Dao Cốc
  • Mở Tính năng bạn đồng hành

 

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,

 

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,