Sự kiệnHướng dẫn Nạp Thẻ và Quà tích lũy Nạp Thẻ

 

 

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • Chỉ có thể nạp được Thẻ VIETTEL các mệnh giá 50.000 - 100.000 - 200.000 - 300.000 và 500.000 vnđ
 • Đăng nhập tài khoản vào website >>> QUẢN LÝ TÀI KHOẢN <<< để nạp thẻ

Hướng dẫn Rút Đồng

  • Vào game tại Giang Tân Thôn tìm sứ giả hoạt động để nhận đồng

  • Chọn dòng Nhận Đồng.

 

  • Rút thành công sẽ nhận được Đồng.

Tỷ lệ nạp thẻ

 • CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG SẼ NHẬN THÊM ĐỒNG SO VỚI NẠP THẺ - Chi tiết liên hệ Fanpage Kiếm Thế Hùng Bá
 • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website vui lòng vào game mở Túi Tân Thủ để nhận đồng, chi tiết:
Thẻ nạp Đồng nhận
10.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
20.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
30.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ
 • 500 vạn Đồng
 • Tặng thêm 100 vạn Đồng khuyến mãi khi rút - Chỉ áp dụng với thẻ nạp mệnh giá 500.000 VNĐ
 • Phần tặng thêm 100 vạn không được tính vào tích lũy nạp thẻ
1.000.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP

Quà tích lũy nạp thẻ

  • Nhận thông qua NPC Sứ  Giả Kiếm Thế Hùng Bá, phần Rút đồng nạp Thẻ chọn tiếp Nhận quà Tích Lũy Nạp Thẻ

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

 • Hiệu quả Phục hồi Sinh / Nội lực (30 Ngày)

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
2.000 vạn Đồng
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
  • Tăng 60 điểm Tài Phú.
  • Tốc độ di chuyển 95%.
5.000 vạn Đồng

10.000 vạn Đồng

15.000 vạn Đồng

30.000 vạn Đồng

 

 • Tại Trường Kiếm nhận cả 2 phần thưởng:
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 500 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • Xích Thố được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Danh hiệu Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Hùng Bá.
 • Chuyển cường hóa mỗi món trang bị thêm 1 lần

45.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền gia hạn Phi Phong (30 Ngày) trở thành Vĩnh Viễn
  • Mang Phi Phong (30 ngày) tới gặp NPC Tiền Trang để gia hạn thành Phi Phong Kim Cương I (Vĩnh viễn)
  • Áp dụng cho tất cả các loại phi phong từ Cấp 1 (Siêu Phàm) đến Cấp 10 (Vô Song).
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • - XEM] Phiên Vũ
  • Máy chủ mở cấp 89 mới có thể nhận
  • Tài phú 4320 điểm
  • Kháng tất cả 60
  • Tốc độ di chuyển 100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Hùng Bá.
 • Danh hiệu Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
 • Chuyển cường hóa mỗi món trang bị thêm 1 lần

60.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • Mua Mật Tịch Cao Cấp (Cấp 100) tại NPC Long Ngũ Thái Gia
  • Khi máy chủ mở cấp 109
  • Giá 0 Tiền Du Long - Giá gốc 100 Tiền Du Long 1 Cuốn
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • Hoan Hoan và Hỷ Hỷ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Hùng Bá.
 • Danh hiệu Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 2
 • Chuyển cường hóa mỗi món trang bị thêm 1 lần

80.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 •  - XEM] Thú cưỡi Ức Vân
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú 4320 điểm
  • Kháng tất cả 9 điểm
  • Tốc độ di chuyển 100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Hùng Bá.
 • Danh hiệu Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 3
 • Chuyển cường hóa mỗi món trang bị thêm 1 lần

100.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 •  Phiên Vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Mua thưởng các hoạt động giá 0 vạn đồng khi máy chủ mở cấp 99
 • - XEM] Thú cưỡi Lẵng THiên (KTC 120)
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú 4320 điểm
  • Kháng tất cả 120 điểm
  • Tốc độ di chuyển 100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Hùng Bá.
 • Danh hiệu Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 4
 • Chuyển cường hóa mỗi món trang bị thêm 1 lần

120.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 •  Phiên Vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 •  Lăng Thiên được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 •  Trục Nhật được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
150.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá NhâN
  • - XEM] Thú cưỡi Lẵng Thiên VIP ( KHÔNG KHÓA)
  • Máy chủ mở cấp 109 mới có thể nhận
  • Tài phú 8640 điểm
  • Kháng tất cả 150 điểm
  • Tốc độ di chuyển 100%

 • XEMThú cưỡi Trục Nhật
  • Máy chủ mở cấp 109 mới có thể nhận
  • Tài phú 8640 điểm
  • Kháng tất cả 150 điểm
  • Tốc độ di chuyển 100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)

Hệ thống Ngoại Trang

  • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình File Bộ Ngoại Trang - NgoaiTrang.exe dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
  • Sau đó mở thư mục chứa game của bạn lên, tìm thư mục pak
  • Rồi copy file NgoaiTrang.exe vừa tải về vào đấy và chạy file NgoaiTrang.exe vừa tải về là được, sau khi hoàn tất thoát game vào lại

  • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
  • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Quà Ngoại Trang Tích Lũy Nạp Thẻ trong Túi Tân Thủ

Hình ảnh Ghi chú

Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)

Bộ Thần Long - Kim Phụng

Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)

 

Bộ Liệt Thạch Thiết

Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)

 

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)

 

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)

 

Bộ Lưu Ly

Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)

 

Bộ Dục Cánh

Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)

 

Bộ Long Hồn - Phụng Linh

Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)

 

Bộ Bích Long Nghịch Thế

Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)

 

Bộ Kim Long Nghịch Thế

Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)

 

Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)

 

Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)

 

Bộ Thương Khung (Nam) - Tuyệt Vũ (Nữ)

Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)

 

Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)

 

Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)

 

Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)

 

Bộ Sí Nhiễm (Nam) - Đào Tịch (Nữ)

Đã từng rút đồng

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Kiếm Thế Hùng Bá 24/7 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Kính báo,